U opštoj bolnici "Medical Centar" obavljaju se operacije iz domena digestivne (opšte) hirurgije, perianalne hirurgije, ginekološke hirurgije, ortopedske hirurgije, endokrine hirurgije i hirurgije dojke, hirurgije kila, grudne hirurgije, vaskularne hirurgije, urološke hirurgije, neurohirurgije, ORL i maksilofacijalne hirurgije, i estetske i plastične hirurgije. Takođe, pružamo usluge iz domena ambulantne i dnevne hirurgije, odnosno previjanja i obrade rana.

Operacije se mogu izvesti minimalno-invazivno (laparoskopski/torakoskopski) ili klasičnim putem, u zavisnosti od tipa operacije i u najboljem interesu pacijenta.

Posedujemo dve savremeno opremljene operacione sale, sa modernim aparatima i instrumentima za izvođenje minimalno-invazivnih i klasičnih operacija. Pacijentima su na raspolaganju usluge poluintenzivne i intenzivne nege, kao i dva jednokrevetna i četiri dvokrevetna apartmana.

Ponosni smo na naše eksperte koji dugo godina unazad izvode kompleksne minimalno-invazivne i klasične operacije, kao i na kvalifikovano osoblje koje sa njima pruža izuzetnu brigu o pacijentima.