Atipične promene najčešće nastaju u predelu zone transformacije epitela, tj. na području između višeslojnog pločastog epitela koji prekriva vaginalni deo grlića, i cilindričnog epitela koji oblaže unutrašnjost kanala koji vodi u šupljinu materice. To je područje gde se nalazi i nezreli metaplastični epitel, koji je najosjetljiviji na dejstvo onkogenih činilaca. U lečenju CIN-a potreban je što poštedniji, a opet adekvatan oblik lečenja, koji će omogućiti odstranjenje atipičnih promena u celini, ali neće ostaviti značajnije posledice na reproduktivni sistem žene, obzirom da su ovom patologijom obuhvaćene pretežno žene u generativnom dobu.

Biopsija grlića materice predstavlja intervenciju kojom se uzima uzorak tkiva sa sumnjivih mesta na grliću materice, a koja su predhodno otkrivena kolposkopskim pregledom.

Konizacija predstavlja dijagnostički i terapijski postupak uklanjanja atipičnih promena na grliću materice. Hirurški zahvat se sastoji iz uzimanja dubljeg isečka grlića materice u vidu konusa. Dubina i širina ovog konusa određuje se prema Schillerovoj probi ili kolposkopskom nalazu, prema životnoj dobi pacijentkinje, kao i prema reproduktivnoj anamnezi (paritetu). Isečak se obavezno šalje na histopatološku analizu.

Klasična konizacija

Klasična konizacija podrazumeva odstranjenje promenjenog tkiva grlića skalpelom. Nakon zahvata vrši se rekonstrukcija tj. plastika grlića, čime se koriguje nastali defekt i smanjuje mogućnost postoprativnog krvarenja, što samo po sebi ne pravi velike ili čak nikakve probleme pacijentkinji. Deo pacijentinja (do 4%) može kasnije imati problema sa začećem trudnoće, spontanim pobačajem ili prevremenim porođajem (do 1%).

LETZ konizacija

LETZ konizacija predstavlja minimalno invazivnu proceduru pri čemu se atipične promene na grliću odstranjuju pomoću "dijatermijske petlje" (LOOP). Ovim zahvatom se ne ide toliko u dubinu, već je otklanjanje tkiva površnije. Krvarenje je oskudnije, a rekonstrukcija je nepotrebna. Zbog svog poštednog karaktera, ova se metoda preporučuje ženama koje nisu još rodile. Međutim, "poštednost" ovog zavata može biti i mač sa dve oštrice". Naime, tek nakon zahvata i histopatološke provere, može se tačno utvrditi je li lezija otklonjena u celosti, zbog čega može biti potreban ponovni zahvat.

Cenovnik

Pregled i dijagnostika

 • Pregled lekara specijaliste

  2.890,00 - 5.000,00

 • Kontrolni pregled lekara specijaliste

  2.550,00 - 3.890,00

 • Ginekološki ultrazvuk

  2.890,00 - 5.000,00

 • Kolposkopija

  2.890,00 - 5.000,00

 • PAPA bris

  720.00

 • Vaginalni bris

  670.00

 • Cervikalni bris

  670.00

Operacije

 • Biopsija grlića materice i/ili vaporizacija

  u cenu nije uračunata histopatologija

  39,360.00

 • Konizacija grlića materice

  u cenu nije uračunata histopatologija

  132,000.00

 • Amputacija grlića materice

  153,600.00