Verovatno ste već upoznati sa Vašom bolešću i mogućnostima lečenja. Kroz ovaj tekst želeli bi da Vas još bliže informišemo o metodama lečenja. Naravno, tokom lečenja, ceo tim naše bolnice Vam je na raspolaganju kako bi Vam boravak učinili što je moguće prijatnijim.

Obolenja štitaste žlezde česta su u oblastima sa deficitom joda a manifestuju se tegobama kao što su na primer otežano disanje, gutanje ili bol. Takođe pojava čvorića u štitastoj žlezdi i bez tegoba zahteva dalju dijagnostiku, a često i hirurško lečenje.

Klinički pregled, laboratorijska analiza hormona štitaste žlezde, ultrazvučni pregled i scintigrafija štitaste žlezde osnovna su dijagnostika koju bi trebalo sprovesti pre eventualnog hirurškog lečenja.

Kod sumnje na maligni tumor štitaste žlezde nekad je neophodno tokom operacije poslati deo tkiva na brzu patohistološku tj. ex tempore analizu koja može usloviti dalji tok intervencije.

U zavisnosti od godina starosti, pratećih bolesti i samog postoperativnog toka, otpust nakon operacije moguć je uglavnom trećeg postoperativnog dana. Nakon otpusta započinje se sa medikamentoznom nadoknadom hormona štitaste žlezde pod kontrolom endokrinologa.

Cenovnik

Pregledi i dijagnostika

 • Pregled lekara specijaliste

  2.890,00 - 7,220,00

 • Pregled profesora univerziteta

  5.000,00 - 10.000,00

 • Kontrolni pregled lekara specijaliste

  2.550,00 - 3.890,00

 • Ultrazvuk vrata

  5.000,00 - 7.800,00

 • Kolor-dopler krvnih sudova vrata

  5.000,00 - 7.800,00

 • Ultrazvuk abdomena

  5.000,00 - 7.800,00

 • Ultrazvuk abdomena sa kolor-doplerom

  5.000,00 - 7.800,00

 • RTG dijagnostika

  6.550,00

Operacije

 • Lobektomija sa istmektomijom

  327.780,00

 • Totalna tiroidektomija

  393.300,00 - 458.880,00

 • Totalna tiroidektomija sa jednostranom disekcijom vrata

  655.560,00

 • Totalna tiroidektomija sa obostranom disekcijom vrata

  852.240,00

 • Operacija paratiroidnih žlezda

  327.780,00 - 400.200,00