Laparoskopska operacija kileKila (hernija, bruh) predstavlja prolaps (prolazak) trbušnih organa, najčešće tankog creva, kroz defekt u mišićnom sloju trbušnog zida u potkožni sloj. Tu se pipa kao mekana formacija koja najčešće može da se gurne nazad u trbuh. Sama po sebi hernija nije opasna, ali utiče na kvalitet života jer onemogućava teže fizičke aktivnosti. U redjim slučajevima može doći do uklještenja creva u kili, što predstavlja opasno stanje koje zahteva hitnu operaciju.
Najčešća je kila u preponi zbog anatomskih karakteristika tog predela, i predstavlja jedan od najčešćih razloga za hirurško lečenje u humanoj medicini uopšte. Kada se pojavi obično je malih dimenzija, ali ako se ne operiše na vreme uvećava se.

Klasična operacija podrazumeva rez kože i potkožnog tkiva u predelu kile, vraćanje sadržaja u trbuh, i potom zatvaranje defekta šavovima, što se radi pod odredjenom tenzijom. Šav pod tenzijom je razlog što su posle tih operacija zabranjene teže fizičke aktivnosti u dužem periodu, (može doći do popuštanja i ponovne pojave hernije). Najčešće se radi u spinalnoj anesteziji, ali može i u opštoj i lokalnoj zavisno od želje pacijenta i drugih okolnosti. Savremeniji pristup podrazumeva ugradju specijalnih mrežica, koje poput zakrpe pokriju defekt i obezbedjuju zatvaranje bez tenzije (tzv. beztenzione operacije). Na ovaj način pacijenti se relativno brzo posle operacije vraćaju redovnim radnim obavezama, a ubrzo i težim fizičkim aktivnostima. Inače rez kože i potkožnih tkiva je isti kao kod klasične operacije, što podrazumeva odredjeni period zarastanja. Anestezija je ista kao kod klasične operacije.
Laparoskopska operacija je najsavremeniji način rešavanja hernije. Defektu se pristupa sa unutrašnje strane, odakle hernija i kreće, zbog čega je to i prirodniji način. Ne radi se rez kože i potkožnih tkiva u predelu hernije, već se preko tri mala otvora laparoskopskim instrumentima dolazi do defekta, preko njega plasira mrežica koja se učvrsti specijalnim učvršćivačima, i, to je sve.
Operacija se izvodi u opštoj anesteziji, pacijent sutradan ide kući, i već za nekoliko dana spreman je za najteže fizičke aktivnosti.