Artroskopija kolena

Zglob kolena je zbog svoje izloženosti najčešće povređivani zglob čovečjeg tela, a njegova anatomska struktura i fiziološka uloga čine te povrede raznovrsnim, često kombinovanim i komplikovanim. Povrede mogu da budu najrazličitijeg tipa, od lakih kontuzija i distorzija, preko složenih povreda ligamentarnog aparata i meniskusa, do preloma, iščašenja i luksacionih preloma, neki put udruženih i sa prekidom neurovaskularnih elemenata u poplitealnoj jami.

Sportski traumatizam zauzima u novije vreme sve značajnije mesto u opštem traumatizmu. Pogođeni su uglavnom mladi ljudi, i adekvatno lečenje omogućava brz i uspešan povratak normalnim aktivnostima, bez uticaja na kvalitet života, rada i bavljenja sportom.

Savremena dijagnostika i lečenje praktično celokupne patologije i povreda kolena ne može se zamisliti bez artroskopije i artroskopske hirurgije. Ova relativno mlada grana hirurgije, predstavlja jedno od najvećih dostignuća 20-og veka u hirurgiji kolena. Mogli bi i da kažemo da je to zgodan način da zavirimo u spolja nepristupačan i hermetički zatvoren prostor zgloba, da bez otvaranja zglobne kapsule pregledamo i ispitamo sve strukture unutrašnjosti zgloba, i da, sem posmatranja, preduzmemo i terapijske zahvate.