Pilonidalni sinus

dr Branko Lukić

Pilonidalni sinus je čvor na koži lokalizovan na vrhu trtične kosti ili nešto iznad, prouzrokovan urastanjem dlake. Tegobe nastaju kada dođe do infekcije, zapaljenja i formiranja apscesa. Najčešće se javlja kod kosmatih osoba, gojaznih osoba i onih koji dosta vremena provode sedeći.

Simptomi i znaci

Tegobe se javljaju postepeno i kreću se od nelagodnosti pri sedenju i bezbolnog curenja prozirne (serozne) ili sukrvičave tečnosti, do zapaljenja pomenute regije uz formiranje apscesa i njegovo pražnjenje kroz otvor na koži, sve praćeno bolom. Nakon pražnjenja gnoja, tegobe se privremeno smanjuju. U početku upale su ređe i tegobe su nešto manje, ali sa napredovanjem procesa upale postaju česte i tegobe veće, posebno bol.

Lečenje

Lečenje zavisi od stadijuma bolesti. Akutni apsces se leči incizijom i oslobađanjem gnojne kolekcije čime se smanjuje upala i bol. Ovaj postupak se obično vrši u ambulantnu u uslovima lokalne anestezije. Hronični sinus zahteva isecanje obolelog mesta, što se može izvesti u lokalnoj ili totalnoj intravenskoj anesteziji. Rana se može ostaviti sa zarasta spontano ili se ušiva. Ušivanje rane je pogodnije jer skraćuje postoperativni oporavak, ali postoji veći rizik od infekcije rane i ponovnog javljanja (recidiva). Ostavljanjem rane da spontano zarasta se postižu bolji rezultati, ali postoperativni tok je duži.

Šta se dešava pre operacije?

Pre samog hirurškog zahvata bićete pregledani od strane hirurga koji će postaviti indikaciju za neophodno hirurško lečenje, a zatim će Vam detaljno objasniti plan i tok operacije. Po potrebi, obavićete i razgovor sa anesteziologom koji će voditi anesteziju tokom Vaše operacije.

Šta se dešava posle operacije?

Istog dana se napušta bolnica. Izuzetno je bitna adekvatna nega operativne rane, posebno ukoliko je ista ostavljena da spontano zarasta, jer se time omogućava odstranjenje sekreta i zarastanje od dna do vrha. Posle zarastanja, koža na mestu sinusa mora biti čista i ne sme biti dlaka na njoj. Dlake treba redovno izbrijavati, a savetuje se i trajna depilacije regije. U proces oporavka i očekivanu dužinu će Vas detaljnije uputiti Vaš hirurg.