Analna fisura

dr Branko Lukić

Analna fisura predstavlja uzdužni rascep kože anusa i sluzokože analnog kanala. Rascep je praćen jakim bolovima tokom i posle defekacije, a i sedenje može biti prilično bolno. Do rascepa obično dolazi usled naprezanja, te je najčešći uzrok konstipacija i odlaganje defekacije, kao i postojanje velike i tvrde stolice. Drugi uzroci su učestale dijareje, inflamatorne bolesti creva, trudnoća i dr. U daljem toku mišić koji ne dopušta nevoljno pražnjenje stolice ulazi u spazam, što povećava tenziju na ivice rascepa i ne dozovljava mu da zaraste.

Simptomi i znaci

Skoro uvek je prisutan oštar, probadajući bol ili osećaj žarenja u toku defekacije i kasnije, uz različito trajanje. Često postoji i svrab, a neretko i krvarenje koje nije većeg intenziteta i obično je u vidu tačkica sveže krvi na toalet papiru ili vešu. Osim pomenutog obično nema većih tegoba.

Lečenje

Akutnu analnu fisuru je moguće tretirati lekovima koji smanjuju spazam analnih mišića, kao što nitroglicerinska mast za analnu upotrebu, masti sa blokatorima kalcijumskih kanala kao što su nifedipin i diltiazem (2% Diltiazem gel), kao i botox, uz dodatak laksativa i obavezno povećanje unosa tečnosti (2-2,5 litara dnevno). Kupke u toploj vodi, i do nekoliko puta dnevno, pomažu smanjenu spazma. Iako je prethodno efektivno u većem broju slučajeva, obzirom na navike, analne fisure se ponovo javljaju. Ukoliko perzistiraju, prelazr u hroničnu i zahvataju dublje slojeve, te je potrebno hirurško rešavanje.

Operativno lečenje (lateralna sfinkterotomija) porazumeva zasecanje pomenutog mišića, što ne rešava spazam, ali smanjuje tenziju na ivice rascepa. Dodatno stolica lakše prolazi i postoji manje iritacije. Znači, potrebno je znati da operativni zahvat ne rešava analnu fisuru, već joj omogućava da zaraste.

Napomene

    I druga oboljenja ove regije mogu dati slučnu simptomatologiju:

  • Hemoroidi
  • Analna fistula (pročitaj više)
  • Anorektalni apsces (pročitaj više)
  • Prolaps rektuma
  • Inflamatorne bolesti creva

Šta se dešava pre operacije?

Pre samog hirurškog zahvata bićete pregledani od strane hirurga koji će postaviti indikaciju za neophodno hirurško lečenje, a zatim će Vam detaljno objasniti plan i tok operacije. Takođe, obavićete i razgovor sa anesteziologom koji će voditi anesteziju tokom Vaše operacije.

Šta se dešava posle operacije?

Istog dana ili prvog postoperativnog dana se najčešće napušta bolnica. Neprijatan osećaj nestaje nakon nekoliko dana i efikasno se može ukloniti lekovima protiv bolova. Preporučuje se dijeta kao i za konzervativno lečenje akutne analne fisure.