Kile

dr Branko Lukić

    Kila (hernia) se prezentuje kao izbočenje (protruzija) tkiva ili organa kroz prirodne ili stečene slabosti prednjeg trbušnog zida pod kožu. U zavisnosti od lokalizacije postoje:

  • Preponska kila (hernia inguinalis) se prezentuje kao izbočenje u preponi. Predstavlja najčešći tip koji čini oko 75°% svih trbušnih kila. Češće se javlja kod muškaraca nego kod žena.
  • Butna ili bedrena kila (hernia femoralis) se prezentuje izbočenjem u gornjem delu butine sa unutrašnje strane. Za razliku od preponske, češće se javlja kod žena i ima veći rizik od komplikacija nego preponska kila.
  • Pupčana kila (hernia umbillicalis) se prezentuje kao izbočenje u predelu pupka. Najčešće se javlja kod dece zbog postojanja prirodne slabosti prednjeg trbušnog zida, i u velikom broj slučajeva spontano nestaju. U odraslom dobu, čak i da ranije nije postojala slabost, zbog slabljenja mišića može doći do pojave kile. Nešto je češća kod žena, a direktni povod je trudnoća i porođaj zbog povećanog opterećenja u ovom području.
  • Postoperativna ili postinciziona kila (hernia postoperativa seu postincisiva) može nastati u predelu ožiljka nakon svih ranijih hirurških zahvata koji podrazumevaju otvaranje trbušnog zida, uključujući i minimalno invazivne procedure.

Simptomi, znaci i komplikacije

Kila se inicijalno manifestuje izbočenjem na gore pomenutim, najčešćim, mestima prezentacije, i često su praćene tegobama u vidu bola ili pritiska prilikom naprezanja, dužeg stajanja, pa čak i u miru. Najčešća i najopasnija komplikacija predstavlja uklještenje (inkarceracija), pri čemu može doći do prekida cirkulacije u tkivu koje prolazi kroz defekt trbušnog zida i do njegove smrti. Manifestacije uklještenja su izrazit bol na mestu prezentacije ili u trbuhu, a mogući su i mučnina i povraćanje, povišena temperatura i nadutost trbuha. Najveća opasnost je ukoliko sadržaj kile predstavlja crevo, kada može doći do pucanja (perforacije), izlaska crevnog sadržaja u trbušnu duplju, sepse, pa i do smrtnog ishoda usled iste.

Lečenje

Kila se u potpunosti može izlečiti samo operativno. Operativni zahvat se može izvesti tradicionalnim (otvorenim, klasičnim) pristupom, primenom beztenzionih i tenzionih tehnika, gde je podela učinjena na osnovu toga da li se koristi protetski materijal (mrežice) ili ne. Ove sterilne mrežice su meke, fleksibilne i prilagodljive telesnim pokretima, a opet tako čvrste da brzo po ugradnji omogućavaju povratak normalnim aktivnostima uključujući i sport. Prednost primene istih je u tome da se defekt kile popunjava protetskim materijalom bez tenzije okolnih tkiva, dok se pri tenzionim metodama defekt rešava korištenjem mišića i omotača trbušnog zida. Operativni zahvat se može izvesti i minimalno invazivno - laparoskopski. Treba znati da se kila razlikuje od pacijenta do pacijenta, tako da jedan pristup nije dobar za sve kile. Na osnovu anatomskog nalaza određuje se tip operativnog zahvata za svakog pacijenta pojedinačno. Tip anestezije zavisi od vrste operativnog zahvata.

Šta se dešava pre operacije?

Pre samog hirurškog zahvata bićete pregledani od strane hirurga koji će postaviti indikaciju za neophodno hirurško lečenje, a zatim će Vam detaljno objasniti plan i tok operacije. Takođe, obavićete i razgovor sa anesteziologom koji će voditi anesteziju tokom Vaše operacije.

Šta se dešava nakon operacije?

Nakon operativnog zahvata poželjno je što ranije ustajanje i aktiviranje. Započinjanje ishrane uobičajeno je istog ili narednog dana nakon zahvata. Uglavnom nema potrebe za specijalnim dijetetskim režimom.

Tuširanje preko operativne rane moguće je od drugog postoperativnog dana. Ukoliko je tokom operacije plasiran dren, isti se najčešće odstranjuje prvog ili drugog postoperativnog dana. Konci kojima se ušiva operativni rez skidaju se sedam do deset dana od operacije. Osećaj bola u predelu operativne rane je individualan. Najkasnije tri nedelje nakon operacije bol bi trebalo u potpunosti da umine. Ukoliko je bol i dalje prisutan nakon ovog perioda ili postoji crvenilo i sekret iz operativne rane, kao i povišena telesna temperatura, neophodno je da nam se javite radi kontrole.

U prvih 4-6 nedelja nakon operativnog zahvata, potrebna je pošteda od teških fizičkih napora i dizanja tereta težeg od 5kg. Izlaganje većim naporima i sportskim aktivnostima zavisi od veličine kile i tehnike kojom je ona zbrinuta, i biće Vam detaljno objašnjeno nakon zahvata.