altHipospadija - neadekvatno razvijena mokraćna cev kod dečaka, se javlja relativno često, ali su roditelji nedovoljno upoznati sa uzrokom nastanka ovog problema. Hipospadija je problem kod dečaka koji se manifestuje nepravilnim mokrenjem. Uočava se na rođenju, ima brojne varijacije, a svaki oblik poremećaja je izlečiv. Iako je učestao, o njemu se malo govori - možda i zbog nelagodnosti koju roditelji osećaju, jer sa pišom nešto nije u redu. Otvoren, slobodouman pristup je ključan u rešavanju ovog problema, a najvažnije je učešće i strpljenje celokupne porodice, koja će pomoći detetu da prebrodi sve etape lečenja.

Da bi roditelji bili u mogućnosti da se na pravi način izbore sa hipospadijom, potrebno je da se upoznaju sa njom. Hipospadija (hypospadia) je urođena anomalija polnog uda sa kojom dete dolazi na svet, i koja je relativno česta u okviru anomalija urogenitalnog trakta. Na tri stotine novorođene muške dece, jedno se rađa sa anomalijom polnog uda. Ali, na sreću, u 90 odsto slučajeva je reč o lakim oblicima ove anomalije. Anomalija se karakteriše izvodom mokraćne cevi - uretre na neuobičajenom mestu. Kod najlakših oblika, otvor mokraćne cevi se nalazi blizu i ispod vrha polnog uda. U zavisnosti od pozicije otvora mokraćne cevi, određuju se različiti oblici hipospadije. Najteži oblici se karakterišu postojanjem zakrivljenosti penisa prema napred i otvorom mokraćne cevi u korenu penisa, ili u predelu mošnica.

Veoma je važno da se roditelji jave pedijatru pošto se anomalija otkrije, da bi se nastavilo sa ispitivanjem, kao i da bi moglo da se pristupi hirurškom lečenju, koje mora da se primeni. Hirurške intervencije su komplikovani zahvati, izvode se u opštoj anesteziji i podrazumevaju ne samo rekonstrukciju mokraćnog kanala, nego i rekonstrukciju svih struktura penisa. Rekonstrukcija se obavlja od postojeće kože deteta. Inače, postoji preko dve stotine hirurških zahvata, što govori da nijedan nije idealan. To znači da se od slučaja do slučaja, prema medicinskim indikacijama i pravilima hirurgije, sprovodi hirurško lečenje za svaki oblik hipospadije ponaosob. Zbog toga je neophodno da novorođenče sa hipospadijom odmah nakon rođenja bude upućeno dečjem hirurgu, odnosno urologu, i da se blagovremeno pristupi procesu lečenja.

Do dvadeset i četvrtog meseca života, poželjno je korigovati anomaliju, jer se svest o polu kod genetski normalno determinisane muške dece stvara između druge i treće godine, što znači da se u tom uzrastu mora obezbediti da dete normalno mokri. Ne samo da je neophodno obezbediti da dete mokri na vrhu polnog organa, da polni ud bude prav radi budućih seksualnih odnosa, važno je i da estetski efekat bude dobar, kako eventualni ožiljci ne bi ugrozili normalnu seksualnost budućeg mladića.

Proces hirurškog lečenja se najčešće obavlja u jednom aktu, odnosno jednom hirurškom intervencijom, u opštoj anesteziji. Imajući u vidu različite oblike hipospadije, kao i promene lokalnog stanja, koje se dešavaju sa uzrastom deteta - ponekad je neophodno obaviti više hirurških zahvata do definitivnog izlečenja.