Torakalna hirurgijaGrudna ili torakalna hirurgija podrazumeva hirurško lečenje oboljenja pluća, plućne maramice, velikih vazdušnih puteva, dijafragme, medijastinuma, zida grudnog koša, gornjeg torakalnog otvora, povrede grudnog koša i torakoabdominalne povrede. Dominantna patologija se odnosi na karcinom pluća. U  ostala  stanja koja se leče grudno-hirurški spadaju benigni tumori i metastaze u plućima, ehinokok, gljivična obolenja i tuberkuloza pluća, kongenitalne anomalije pluća (sekvestar, AV fistule i ciste pluća) i zida grudnog koša (levkaste i kokošije grudi, Polandov sindrom, rascep grudne kosti), infekcije plućne maramice (empijem) i medijatinuma (medijastinit), recidivni pneumotoraks, tumori zida grudnog koša, tumori velikih disajnih puteva i druga stanja.

Spisak operacija:

VATS hirurgija

Videoasistirana torakoskopska hirurgija (VATS) je endoskopska hirurgija koja spada u grupu naprednih tehnologija. Definiše se kao minimalna invazivna hirurgija koja se izvodi bez otvaranja grudnog koša uz pomoć video kamere. Ona predstavlja novu dimenziju u dijagnostici i lečenju patoloških stanja u grudnom košu.

U sklopu navedene metode vrše se sledeće intervencije:

VATS timektomije: endoskopsko uklanjanje timusne žlezde kod Myasthenie gravis

VATS paratireoidektomije: endoskopsko uklanjanje ektopičnih paratireoidnih žlezda kod hiperparatireoidizma

VATS simpatektomije kod prekomernog znojenja lica,dlanova i pazušnih jama

  • biopsije pleure kod hroničnih izliva
  • biopsije tumorskih promena u plućima i medijastinumu
  • biopsija medijastinalnih limfnih čvorova
  • operacija recidivnog pneumotoraksa
  • operacije perifernih tumora pluća
  • operacija cista medijastinuma

Hirurška korekcija deformiteta grudnog koša

  • pectus carinatum (levkaste grudi)
  • pectus excavatum (kokošije grudi)
  • deformiteti rebarnih lukova

Operacije tumora zida grudnog koša

Biopsije limfnih čvorova vrata i pazušnih jama

Otvorena hirurgija karcinoma pluća

 

Miastenia gravis (lat. Myasthenia gravis) je hronična, progresivna bolest koja se karakteriše slabošću i umorom voljne, poprečno prugaste muskulature, koja se poboljšava sa odmorom. Početak bolesti je spor i nespecifičan i obično mu prethodi neki inicijalni poremećaj kao što je infekcija, trudnoća, stres ili hiruška intervencija. Ovu bolest karakterišu periodi egzacerbacije i spontane remisije. MG je bolest mladih žena (20-30 god.) i starijih muškaraca (50-60 god.) sa predominacijom ženskog pola u mlađem uzrastu (3:1 do 4:1), dok u kasnijem uzrastu nema veze sa polom.

Danas se zna da timus ima centralnu ulogu u nastanku MG. Timektomija je jedna od metoda u lečenju MG, a opisani su različiti hiruški pristupi za ovu operaciju. Transsternalni pristup je klasični hiruški pristup, dok je timektomija preko video-asistiranog torakalnog hiruškog pristupa (VATS) vrlo popularna i široko prihvatljiva zbog minimalne invazije, velike sigurnosti i efikasnosti. Ovaj pristup je udružen sa znatno manjom hiruškom traumom, ima manji broj komplikacija, postoperativni bol je manji i na kraju, oporavak bolesnika je brži i bolničko lečenje je značajno kraće(2-3 dana)

Grudna hirurgija Beograd

Hirurško lečenje je osnovni vid lečenja bolesnika sa hipertireoidizmom, ali to lečenje je često opterećeno ponovljenim operacijama (u 10 do 30 odsto slučajeva) zbog naknadnog razvoja bolesti ili nemogućnosti da se nađu sve paraštitaste žlezde. Pritom, te žlezde najčešće budu u grudnom košu zbog čega je neophodno hirurško otvaranje grudnog koša. Minimalno invazivni pristup, kao što je videoasistirana torakoskopska operacija odstranjivanja grudne žlezde i zaostale paratireoidne žlezde u sredogruđu, neuporedivo je manje traumatizirajući operativni zahvat.

Torakalna  hirurgija Beograd

 

Uklonjena paratireoidna zlezda VATS pristupom

Uklonjena paratireoidna žlezda VATS pristupom

 

VATS simpatektomija kod hiperhidroze

Dr Nebojša Marić

Hiperhidroza je pojam koji označava prekomerno znojenje. U normalnim okolnostima znojne žlezde su stimulisane fizičkom aktivnošću, faktorima spoljne sredine kao i emocionalnim faktorima. Kod primarne fokalne hiperhidroze znojenje je pojačano nezavisno od klimatskih uslova i uzrokuje psihosocijalnu disfunkciju.

Uzroci primarne hiperhidroze su nepoznati. Tegobe počinju u ranom detinjstvu, pojačavaju se u pubertetu i starijim godinama. Podjednako su zastupljeni kod oba pola.Simptomi se pojačavaju kod povišenih temperatura i usled emocionalnih stimulusa koji nadražuju simpatički nervni sistem.

Pacijenti se pažljivo odabiraju nakon detaljne anamneze i potvrde simptoma koji su ih dovodili do stanja koje je ometalo njihov rad i društvene aktivnosti uzrokujući socijalnu fobiju. Prethodno je kliničkim pregledom i laboratorijskim analizama isključena mogućnost sekundarne hiperhidroze zbog eventualnog poremećaja rada štitaste žlezde, šećerne bolesti ili postojanja malignih oboljenja. Preoperativno je redovno rađen rtg pregled pluća radi isključenja eventualnih pleuralnih priraslica koje bi kompromitovale ili onemogućavale izvođenje intervencije. Operacija je rađena u opštoj anesteziji primenom dvolumenskog tubusa koji omogućava separantnu ventilaciju pluća. Položaj pacijenta na operacionom stolu je polusedeći sa rukama u abdukciji pod uglom od 90°.

 

Položaj pacijenta na operacionom stolu

Položaj pacijenta na operacionom stolu

 

Nakon isključenja pluća pristupa se pleuralnom prostoru tako što se načini incizija dužine oko 15mm u prednjoj aksilarnoj liniji iza pravca vlakana velikog grudnog mišića kroz koju se plasiraju dva fleksibilna 5mm porta .

Incizija (rez) na kozi VATS operacijom grudnog kosa

Incizija (rez) na koži

 

Rad hirurga prilikom VATS operacije grudnog kosa

Rad hirurga

 

Nakon plasiranja optičkog sistema vizualizuje se simpatički lanac koji se obično pruža posteriorno od glave rebara. Identifikuje se prvo rebro palpacijom uz pomoć instrumenta a potom se vrši koagulacija odgovarajuće ganglije strujom manje snage uz presecanje simpatičkog lanca na odgovarajućem nivou. Za znojenje lica to je nivo neposredno ispod prvog torakalnog pršljena (Th 1), za prekomerno znojenje dlanova Th2, dok je za prekomerno znojenje u pazušnim jamama nivo Th3 i Th4. Komunikantna vlakna na distanci od 3cm od mesta transekcije se takođe koagulišu uz maksimalnu zaštitu interkostalnih neurovaskulanih struktura. Hirurška intervencija se kompletira nakon hemostatske kontrole i potpune reekspanzije pluća pod kontrolom kamere.

Intraoperativni prikaz simpatickog lanca VATS operacija

Intraoperativni prikaz simpatičkog lanca

 

Kroz istu inciziju plasira se torakalni dren lumena 24Fr koji se spoji sa sistemom boce sa podvodnom drenažom. Ista procedura biva ponovljena i sa druge strane pri čemu pacijent ostaje u istoj poziciji na operacionom stolu.

VATS simpatektomija predstavlja optimalan tretman za hirurško lečenje problema prekomernog znojenja lica, dlanova i pazušnih jama. Za razliku od mnogih nehirurških tretmana gde su rezultati spori i nedovoljni ovom intervencijom efekat je od strane pacijenta uočljiv odmah nakon buđenja iz anestezije.

Transaksilarna VATS simpatektomija kroz jednu inciziju nudi odlične kozmetske i funkcionalne rezultate i njom se izbegavaju potencijalne sekvele i bolne senzacije na zidu grudnog koša koje mogu biti posledica hirurške tehnike sa korišćenjem dve do tri incizije za plasman portova. Podela simpatičkog lanca na nivoe i njegova transekcija u zavisnosti od tegoba daje najbolje rezultate kod pacijenata koji pate od palmarne hiperhidroze.