Opsa ortopedija kostano-zglobne hirurgije u opstoj bolnici Medical Centar Bavi se dijagnostikom i lečenjem povreda koštano-zglobnog sistema i oboljenja, posebno degenerativnih što uključuje i zbrinjavanje urgentnih stanja u ovoj oblasti.

Ortopedska hirurgija raspolaže posebnom operacionom salom u kojoj je moguće izvesti i najsloženije koštano-zglobne operacije. Takođe, poseduje artroskop novije generacije na kome se obavljaju intervencije. Izvode se razne vrste resekcionih, mobilizacionih, dinamičkih, amputacionih, korektivnih, stabilizacionih, rekonstruktivnih i aloartroplastičnih operacija, a zapaženi su rezultati u oblasti aloartroplastike kuka, kolena i uspešni počeci aloartroplastike ramena, kao i kompresiono-distrakcione osteosinteze metodom po Ilizarovu. Među najčešće se javljaju povrede zgloba kuka. Shodno indikacijama, sa uspehom se preduzimaju i „salvage“ ( procedure spasavanja ) i aloplastične procedure. Veliko iskustvo je stečeno u lečenju traumatizovanih pacijenata, počev od politraume, otvorenih i zatvorenih preloma svih tipova, luksacija i luksacionih preloma zglobova, do različitih mekotkivnih povreda.