Hirurgija stopala u opštoj bolnici Medical Centar u BeograduVeliki evolucijski pomak koji se dogodio sa razvojem homo sapiensa - njegovo uspravljanje i hod na dve noge - za stopala je označio eru dodatnog angažovanja. Ako je verovati statistici, do 50. godine života prosečan čovek hodajući pređe više od 125.000 km, što je zaista puno rada za jednu vrlo komplikovanu anatomsku i biomehaničku strukturu kao što je stopalo - malo „ostrvo“ sa 26 kostiju, više od 30 zglobova, nebrojeno ligamenata, nerava, krvnih sudova. Taj tako složeni sklop ima vrlo zahtevne biomehaničke zadatke i izložen je ogromnim opterećenjima. Kad je reč o drugim deformitetima stopala, često (posebno kod pacijenata sa „čukljevima“) javljaju deformacije malih prstiju, poremećaji na nivou zglobova između prstiju i metatarzalnih kostiju i problemi sa tabanskom stranom stopala, odnosno česte upale plantarne fascije, rigidne strukture koja povezuje prednji i zadnji deo stopala. Pored hallux valgus, u deformitete prednjeg stopala spadaju i hallux varus, hallux rigidus - čekićesti prsti, kandžasti prsti. I retrokalkanearni burzitis ili Haglundovo oboljenje (Haglundova peta) relativno je često stanje u kome se javlja otok mekih tkiva na zadnjoj strani petne kosti i/ili stvaranja koštane izbočine na spoju Ahilove tetive i petne kosti. Najčešće se javlja kod devojaka u adolescenciji (i povezuje se sa nošenjem cipela sa visokom potpeticom), ili kod sportista koji nose tvrde patike.

Kod adolescentkinja se javlja i Freibergovo oboljenje, ali je reč o retkoj bolesti stopala, u kojoj dolazi do osteonekroze (odumiranje kosti) druge donožne kosti stopala. Pretpostavlja se da je njen uzrok najverovatnije neka ranija povreda.

Hirurgija stopala se bavi i vrlo čestim postraumatskim stanjima - stopalo je po svojoj prirodi i lokalizaciji veoma izloženo traumi u saobraćaju, sportovima, industrijskoj proizvodnji - kao i akutnim i zastarelim povredama Ahilove tetive.