Artoplastika kuka u opštoj bolnici Medical CentarArtroplastika je hirurški zahvat kojim se oblikuje zglob. Radi se o oblikovanju promenjenog (traumatski, upalno ili degenerativno) zgloba pomoću umetnih zglobova, endoproteza. Endoproteze se ugrađuju umesto bolesnog zgloba. Endoproteza može biti delomična, ako u zglobu zamenjuje jedno zglobno telo ili potpuna ako zamenjuje oba zglobna tela. Materijali koji se koriste za izradu endoproteza su metali (npr. čelik, titanium), keramika ili plastične mase. Najčešće se zamenjuju zglob kuka i zglob kolena.
Statisticki podaci na velikim serijama bolesnika iz poznatih svetskih ustanova pokazuju da je desetogodišnje trajanje veštackog zgloba postignuto u više od 95% slucajeva, a petnaestogodišnje od 90 do 95% slucajeva. Ovo su veoma ohrabrujuci podaci koji pacijentima ukazuju da mogu imati poverenja u današnju hiruršku tehniku i kvalitet materijala od kojih se prave veštacki zglobovi.