ORL hirurgija u opstoj bolnici Medical Centar u BeograduOtorinolaringologija (oto- + rino- + laringo- + -logija) je medicinska nauka koja se bavi proučavanjem i lečenjem bolesti uva, nosa i grla. Doktor medicine koji je specijalist otorinolaringologije je otorinolaringolog. Po metodama lečenja otorinolaringologija je pretežno hirurška struka. U početku su se otologija ( zajedno s rinologijom) i laringologija razvijale potpuno odvojeno i tek potkraj prvog svetskog rata stvorena je jedinstvena struka.

Moderna otorinolaringologija proširila se na lečenje susednih organa: paranazalnih sinusa, jednjaka, traheje i bronha. U njenim okvirima razvile su se nove specijalizirane struke: fonijatrija, audiologija i dr.

Otorinolaringologija ima veliko socijalno značenje: u zaštiti dišnih organa od prašine u industriji i rudarstvu, u zaštiti uva od buke, u brizi za gluve i nagluve, u njihovoj rehabilitaciji.

  • Operacija trećeg krajnika - adenoidektomija
  • Operacija nepčanih krajnika - tonsilektomija
  • Operacija nosne pregrade - septoplastika
  • Operacija ušiju - Otoplastika
  • Operacija nosa - Rinoplastika
  • Endonazalna polipektomija
  • Trepanacija maksilarnog sinusa
  • Plasiranje aeracionih cevčica
  • i druge...