Hiruske intervencije stitne zlezdeEndokrina hirurgija podrazumeva operacije hirurških oboljenja endokrinih žlezda: štitaste (thyreoidea), paraštitastih (parathyreoidea) i nadbubrežnih (gl. suprarenalis).
Operacije štitaste žlezde rade se zbog hipertireoze u sklopu Graves-Basedow-e bolesti, polinodozne strume, hroničnog zapaljenja (Hashimoto tireoiditisa) kada se pojave nodusi, nodusa-adenoma i karcinoma.
Nodus koji ne obavlja funkciju u oko 15% može biti karcinom. Karcinomi štitaste žlezde najčešće su dobro diferentovani (90%, papilarni i folikularni). Oko 5% su srednje diferentovani – medularni, koji se mogu javiti samostalno ili u sklopu udruženih endokrinih bolesti (MEN I i II) – paratireoidea, pankreasa, nadbubrega. Takođe, u oko 20% su nasledni.

Endokrina hirurgija podrazumeva operacije hirurških oboljenja endokrinih žlezda: štitaste (thyreoidea), paraštitastih (parathyreoidea) i nadbubrežnih (gl. suprarenalis).
Operacije štitaste žlezde rade se zbog hipertireoze u sklopu Graves-Basedow-e bolesti, polinodozne strume, hroničnog zapaljenja (Hashimoto tireoiditisa) kada se pojave nodusi, nodusa-adenoma i karcinoma.
Nodus koji ne obavlja funkciju u oko 15% može biti karcinom. Karcinomi štitaste žlezde najčešće su dobro diferentovani (90%, papilarni i folikularni). Oko 5% su srednje diferentovani – medularni, koji se mogu javiti samostalno ili u sklopu udruženih endokrinih bolesti (MEN I i II) – paratireoidea, pankreasa, nadbubrega. Takođe, u oko 20% su nasledni.