Otkrivanje i operativno lečenje tumora u opstoj bolnici Medical CentarRak bubrega treći je po učestalosti tumor urotrakta, posle tumora prostate i bešike. Nažalost, nekada tumor može da naraste i do 15 centimetara, a da nema simptoma. Kako bi se bolest otkrila na vreme, kada je izlečenje moguće u 80 odsto slučajeva, od presudnog značaja su preventivni pregledi urologa.
Ultrazvukom se gotovo u 100 % slučajeva može otkriti tumor bubrega. Često je to i dovoljan pregled da se uđe u dalju dijagnostičku proceduru koja podrazumeva laboratorijske analize, uzimanje podataka o pacijentu i odluku o definitivnom lečenju. Ponekad su za tu odluku potrebni i skener, magnetna rezonanca i renovazorgafija, ciljano snimanje bubrega sa kontrastom, da bismo procenili da li je u pitanju maligni ili benigni tumor, kakav je odnos tumora prema krvnim sudovima i na osnovu toga doneli odluku o vrsti operacije, da li može da se obavi parcijalna operacija pri kojoj bi bio uklonjen samo tumor ili mora da se odstrani ceo bubreg.

Prema njegovim rečima, „olakšavajuća okolnost“ je što je bubreg parni organ, a 90 odsto ljudi imaju dva bubrega. Tako i u slučaju da se zbog malignog tumora vadi ceo bubreg, time se ne ugrožava život pacijenta, koji i sa jednim (zdravim) bubregom može da živi normalno.

Ukoliko se ovo oboljenje iole na vreme otkrije, pravovremenom hirurškom intervencijom u 80 odsto slučajeva bude izlečeno, a dodatna hemio i zračna terapija nisu potrebne. Međutim, ako se zakasni na pregled, a hirurška terapija ne pomogne, onda ni zračna i hemio terapija neće biti od koristi.

Tumori bubrega često „idu“ bez simptoma. Zbog toga je veoma važno da ljudi jednom godišnje odlaze na preventivni pregled urologa posle 50. i kada nema bola. Pregled podrazumeva ultrazvuk, razgovor sa pacijentom i laboratorijske analize.Rano otkrivanje tumora bubrega najvažniji je čin u lečenju te opake bolesti. Sve drugo je „krpljenje“. Adjuvantna terapija, hemioterapija i zračenje, nikad nije izlečenje, nego samo zalečenje. Drugim rečima, pravovremeno otkrivanje je jedina šansa za izlečenje kod malignog tumora.