Urođeni i stečeni deformiteti lica i vilice Jednu od najčešćih urodenih mana glave i vrata predstavlja rascep usne, nepca ili kombinaciju ova dva rascepa. Može da zahvati pod nozdrve i usnu na jednoj ili obe strane, da se proteže kroz alveolarni luk, tvrdo nepce i celo meko nepce. U zavisnosti od zahvaćenih struktura govorimo o potpunim i nepotpunim rascepima. Česta prateća deformacija kod ovih pacijenata je poremećaj mekih tkiva i hrskavica nosnih krila i kupole nosa. Odojčad sa rascepom ima probleme sa ishranom jer je dojenje nemoguće.Kod pacijenata sa asimetrijom lica i kompleksima manje vrednosti kao posledicom, pretežno su estetski razlozi presudni za spremnost da se podvrgnu hirurškom lečenju. Pacijenti koji imaju smetnji pri žvakanju i dolaze na operaciju, uzimaju ove smetnje samo kao povod, a njihov glavni motiv je izgled lica. Želja mnogih pacijenata da poboljšaju spoljašnji izgled ne sme navesti lekara da zanemari funkcionalne smetnje, kao što su smetnje u govoru, disanju, žvakanju, a da koristi metode koje daju samo estetski zadovoljavajuće rezultate.