Hemoroidi (skleroterapija) - dijagnostikovanje i lecenje u opstoj bolnici Medical centarHemoroidi su jedna od najčešćih bolesti danas. Smatra se da čak 50% ljudi bar jednom u životu ima poteškoća s hemoroidima. Javljaju se u oba pola, češće kod muškaraca u srednjoj životnoj dobi.
Treba razlikovati kliničku sliku hemoroida od hemoroidalnih jastučića, koje opisujemo kao strukturu koji se sastoje od: glatkih mišića, vezivnog, elastičnog tkiva i arterijsko venskih krvnih žila. Pri defekaciji jastučići se privremeno pomaknu prema dole a nakon defekacije mišićne niti iz submukoze vraćaju ih natrag. Oni zatvaraju rekturm uz pomoć sfinkternih mišića.

Hemoroidima nazivamo patološke promene tih analnih arerijsko-venskih fistula, koji nastaju usled određenih stanja i promena kada dolazi do krvarenja ili povećanja jastučića koji skliznu iz anusa prema dole. Svojim izgledom podsećaju na proširene vene. Prema položaju hemoroidi se jednostavno dele na: vanjske, unutrašnje i mešovite.

Tokom skleroterapije u tkivo hemoroida se ubrizgava hemijsko jedinjenje koje dovodi do uništenja tkiva i formiranja ožiljka. Veoma je efikasna skleroterapija, kada se u bazu hemoroida ubrizga neko sredstvo koje skerotizira krvni sud (pojačava fibrozno tkivo i na taj način sužava krvni sud) i na taj način ne dozvoljava krvi da puni hemoroid. Onemogućava se krvarenje i ispadanje hemoroida.