Klasicne ginekoloske operacijeOperativno formiranje rascepljenog, deformisanog grlića materice (Emetova operacija) Konizacija grlića materice.
Konizacija je hirurški zahvat kojim se u kratkoj opštoj anesteziji radiotalasnim nožem ili laserom izrezuje tkivo grlića u obliku konusa čija je baza spoljašnja (vaginalna) površina grlića, a vrh u endocervikalnom kanalu. Precizna dijagnostika promene na grliću materice zahteva potpunu eksciziju promene i detaljan histopatološki pregled. Ovo se pri određenim Indikacijama može postići samo konizacijom koja je zapravo najšira forma cervikalne biopsije. Pokazala se pouzdanom metodom određivanja prisustva ili odsustva invazivnog procesa kod pacijentkinja sa CIN otkrivenim prethodnom biopsijom, eksplorativnom endocervikalnom kiretažom ili citološkim pregledom (PAPA test).
Operacijom ostranjeno tkivo, odnosno tkivni konizat pažljivo se histopatološki pregleda u napravljenim serijskim presecima.
Ako histološki nalaz ne pokazuje karakteristike maligniteta, ili ako i pored prisustva malignih ćelija nema znakova invazivnog procesa, izvršena operacija smatra se definitivnom terapijskom merom i dalja dijagnostika nije potrebna. Pacijentkinju dalje treba brižljivo kontrolisati u protokolom određenim intervalima.
Posebna preoperativna priprema nije potrebna, ukupno trajanje operacije je oko 15 minuta, a pacijentkinja se pri urednom ranom postoperativnom toku otpušta iz naše bolnice posle 3 sata. Prva kontrola uobičajeno se obavljanakon 2 meseca od operacije.

Korekcija poremećene statike genitalnih organa žene
(Descenzus – spad i prolaps – ispadanje vagine i materice)

 • Prednja plastika vagine
 • Zadnja plastika vagine (sa ili bez vaginalne histerektomije, kao i nakon prethodno urađene histerektomije)
 • Korekcija cistokele, rektokele i enterokele


Operacije na adneksama

 • Salpingektomija (odstranjivanje jajovoda)
 • Adneksektomija (odstranjivanje jajovoda sa jajnikom)
 • Ovarijektomija (odstranjivanje jajnika)
 • Cistektomija (ekstirpacija-odstranjenje cista jajnika)
 • Operacije zapaljenskih adneksalnih tumora
 • Operativno lečenje maligne bolesti jajnika


Operacije na materici

 • Miomektomija
 • Korektivne operacije urođenih anomalija oblika i građe materice


Histerektomija (odstranjene materice)

 • Abdominalna histerektomija
 • Proširena (radikalna) abdominalna histerektomija po Wertheim-Meigsovoj metodi
 • Vaginalna histerektomija


Operacije vezane za sterilitet

Operacije vanmaterične trudnoće


Internistička i laboratorijska preoperativna priprema obavlja se u našoj bolnici, a dužina boravka nakon operacije zavisi od vrste izvedenog operativnog zahvata (u proseku 24-72 sata). Skidanje konca operativne rane i kontrola obavlja se nakon 7-10 dana