altOpuštanje dojki je posledica više faktora: trudnoće, dojenja i biološkog starenja. Stepen opuštenosti dojki se meri odnosom položaja bradavice i brazde ispod dojki. Ukoliko su dojke i uvećane može se istovremeno izvršiti i njihovo smanjivanje. Ako su naprotiv male sa nedovoljno tkiva mogu se povećati ubacivanjem proteze. Provera opšteg zdravstvenog stanja i osnovnih laboratorijskih analiza je uobičajena. Potrebno je izvršiti i klinički i ultrazvučni pregled dojki. Intervencija se izvodi najčešće u opštoj anesteziji. Manje zahvate moguće je izvesti u lokalnoj anesteziji i intravenskoj sedaciji.Obično traje od dve do tri sata. Primenjuju se različite hirurške tehnike zavisno od stepena opuštenosti,starosne dobi i iskustva hirurga. Najčešće se pravi rez u obliku ključaonice ili sidra koji obuhvata bradavicu i deo dojke ispod nje. Deo kože i po potrebi tkiva se odstranjuju,bradavica se povlači naviše i fiksira. Ako je potrebno povećanje dojki mogu se ubaciti proteze ispod žlezdanog tkiva ili grudnog mišića. Zavisno od tehnike konci zaostaju oko bradavice i-ili vertikalno naniže i duž brazde ispod dojke.

Dojke se podržavaju u novom položaju namenski oblikovanim grudnjacima koji se nose nekoliko nedelja. U periodu od dve nedelje očekivani otoci i krvni podlivi se povlače. Konci se skidaju nakon sedam dana. Tih prvih nedelja dojke mogu biti preterano osetljive te je poželjno izbegavati fizički kontakt i intenzivnije aktivnosti. Povratak na posao zavisi od obima intervencije,oporavka i profesije. Promene u osetljivosti bradavica uglavnom imaju prolazan karakter. Ožiljci su u početku tvrdi i ružičasti ali tokom nekoliko meseci omekšavaju i blede. Generalno uzevši funkcija dojki u stvaranju mleka i dojenju je očuvana.