asimetrija dojki - Medical centar BeogradSve ženske dojke su prirodno asimetrične. Kada je razlika u obliku, veličini ili položaju dojke i bradavice upadljiva, hirurška korekcija jedino je rešenje predstavlja jedan od najvećih izazova za hirurga plastičara. Pridržavajući se detaljno opisane klasifikacije po Nahaiju, cilj rada bio je da se prikažu mogućnosti plastične hirurgije u rešavanju primarnih (kongenitalnih), sekundarnih (razvojnih) i tercijarnih (stečenih) asimetrija dojke. Primena principa plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije može značajno da doprinese postizanju veoma dobrih rezultata u rešavanju asimetrija dojki. Pored odgovarajućeg izbora operativnih procedura za rešavanje asimetrije dojki, od izuzetnog značaja je i motivisanost bolesnica za postizanje što boljih rezultata. Pacijent ostaje u bolnici 24 časa nakon operacije, a savetuje se postepen povratak uobičajenim aktivnostima. Konci se skidaju nakon dve nedelje, a obavezno je nošenje grudnjaka. U slučaju postavljanja ekspandera kod Poland-ovog sindroma, vrši se njegovo postepeno punjenje nekoliko meseci, a zatim se on zameni trajnom silikonskom protezom.