Papa test u Medical centru u BeograduCitološka tehnika predstavlja pripremu i mikroskopski pregled pojedinačnih ćelija preparata najčešće dobijenih odlubljivanjem sa površine pojedinih organa (direktan bris sa sluznice vagine vulve i najčešće grlića materice – PAPA test).
Svrha citološkog pregleda je rana dijagnoza malignih i zapaljenskih promena. Pažljivim citološkim pregledom prepoznaju se i premaligne ćelije. To je početni signal da nešto nije u redu i da su potrebna dalja ispitivanja. Bris za citološki pregled može se uzeti na različite načine - četkicom, štapićem čiji je vrh obmotan vatom ili raznim vrstama drvenih špatula.
Ukoliko je moguće, bris za PAPA test je poželjno uzimati između 10-og i 16-og dana ciklusa.
PAPA test je u kliničku praksu uveo George Papanicolau i po njemu je ovaj test i dobio naziv.

PAPA test Vam može sačuvati život.

Pomoću njega možemo na vreme otkriti pojavu prekanceroznih i zloćudnih stanja grlića materice. Na vreme otkrivena, ovakva stanja se uspešno leče i stepen izlečenja je vrlo visok.
Papa test takođe otkriva infekcije, upale i abnormalnosti ćelija koje se mogu pretvoriti u kancer.
PAPA test se radi obavezno jednom godišnje a preporuka je na svakih šest meseci.
PAPA test se preporučuje svim ženama koje su seksualno aktivne ili su napunile 18 godina.