Biopsija horionskih cupica (CVS)Kao uzorke za prenatalnu dijagnostiku, u cilju ispitivanja nasledne osnove ploda, danas se najlešće uzimaju horionske cupice ( aspiraciona biopsija horiona-CVS ), amnionska tečnost ( amniocenteza-RAC ) i fetalna krv ( kordocenteza-CC ).
U okviri rane prenatalne dijagnostike naslednih poremećaja, uzimanje uzorka horionskih cupica (chorionic villi sampling - CVS) poslednjih godina postaje sve popularnije. U osnovi ideje da se horionske cupice mogu iskoristiti za prenatalnu dijagnostiku je činjenica da su njihove hromozomske i genske karakteristike identične fetalnim.  
Osnovna prednost ove metode je u činjenici da se poremećaj nasledne osnove ploda otkriva vrlo rano, već tokom prvog tromesečja graviditeta, na brz (do 48 sati od intervencije) i jednostavan način, uz praktično jednak rizik po majku i plod kao i kod drugih metoda. Ukoliko se konstatuje poremećaj nasledne osnove, prekid trudnoće se izvodi na jednostavan način pre 10. nedelje graviditeta. Kako se određivanjem fetalnog kariotipa ustanovi i pol ploda, ova intervencija se savetuje i pacijentkinjama kod kojih postoji rizik za prenošenje bolesti vezanih za polne hromozome.

Za uzimanje horionskih cupica postoji više pristupa i shodno tome više razlišitih instrumenata prilagođenih tipu intervencije, ali je za sve zajednička ultrazvučna kontrola i navođenje instrumenata. Sam postupak, bez obzira tip intervencije koji planiramo, počinje sonografskim pregledom da bi se konstatovala trudnoća i vitalnost embriona. Zatim se merenjem dužine ploda (rastojanje teme-trtica, CRL) procenjuje starost trudnoće. U zavisnosti od položaja materice u maloj karlici i mesta diferenciranja horiona frondozuma u njenoj šupljini (zadebljanje horiona iz koga ce se formirati posteljica) planira se tip intervencije i najkraći put kojim ce se plasirati aspiraciona igla.