Artroplastika kolena opsta bolnica Medical CentarArtroplastika je hirurški zahvat kojim se oblikuje zglob. Radi se o oblikovanju promenjenog (traumatski, upalno ili degenerativno) zgloba pomoću umetnih zglobova, endoproteza. Endoproteze se ugrađuju umesto bolesnog zgloba. Endoproteza može biti delomična, ako u zglobu zamenjuje jedno zglobno telo ili potpuna ako zamenjuje oba zglobna tela. Materijali koji se koriste za izradu endoproteza su metali (npr. čelik, titanium), keramika ili plastične mase. Najčešće se zamenjuju zglob kuka i zglob kolena.
Statisticki podaci na velikim serijama bolesnika iz poznatih svetskih ustanova pokazuju da je desetogodišnje trajanje veštackog zgloba postignuto u više od 95% slucajeva, a petnaestogodišnje od 90 do 95% slucajeva. Ovo su veoma ohrabrujuci podaci koji pacijentima ukazuju da mogu imati poverenja u današnju hiruršku tehniku i kvalitet materijala od kojih se prave veštacki zglobovi.

Da bi ljudsko koleno normalno funkcionisalo neophodno je da budu ispunjena tri uslova: bezbolnost, stabilnost i pun obim pokreta. Određena oboljenja, najčešće reumatizam, mogu dovesti do poremećaja funkcije kolena što se manifestuje bolom, nestabilnošću i ograničenjem pokreta sa otežanim hodom ponekad do nepokretnosti.
Decenijama je izlaz bio u artrodezi kolena, odnosno operativnom ukočenju, što je omogćavalo bezbolnost i stabilnost ali bez pokreta. Poslednjih dve decenije došlo je do razvoja artroplastike kolena, odnosno operativnog ugrađivanja veštačkog kolena (endoproteze kolena) čime je pored bezbolnosti i stabilnosti dobijena i pokretljivost. Postoje delimične i totalne endoproteze kolena. Mnogo češće se ugrađuju totalne endoproteze kolena.
Poslednje decenije je došlo do velikog napretka ove vrste hirurgije i u svetu i kod nas. Zavisno od toga da li su obolela oba ili samo jedno koleno moguće je uraditi operaciju jednostrano ili čak na oba kolena istovremeno.
Bolesnici mogu sutradan da ustanu iz kreveta i da se potpuno oslone na obe noge. Nakon šest do osam nedelja od operacije moguć je hod bez štaka.
Prema statistikama iz poznatih svetskih centara koji se bave ovom vrstom hirurgije, 95 odsto sadašnje generacije totalnih endoproteza kolena traje duže od deset godina.